May 2015

WOD 2015-05-01

“Fokus:
Weightlifting, Metcon

Dag i cykel: 5

Uppvärmning: 2x
– Squat 15
– Burpees 6
– Mt climbers 20

Kunskap/ Styrkeövning:
10 min
5-5-3-3-3 Thrusters

WOD FT
3 laps
12 Medball Thrusters 9/5kg
10 Burpees

3 laps
12 Medball clean over shoulder
20 DU (60 SU)

3 laps
12 Medball Front Squat
10 Splitjumps

Posta din tid som kommentar”