Dec 2014

WOD 2014-12-19

“Fokus:
Metcon, Gymnastics, Weightlifting

Dag i cykel: 3

Uppvärmning:
– Dynamic warmup
– Shouldermobility

Kunskap/ Styrkeövning:
– 5-5-3-3-3 Pushjerk

WOD AMRAP 13 min
– 10 Medball clean
– 30 DU ( 90 SU)
– 3 Ropeclimbes ( 10 Pullups)

Posta din tid som kommentar”