Nov 2014

WOD 2014-11-02

Fokus:
Metcon, Gymnastics, Weightlifting

Dag i cykel: 3

Uppvärmning:
– Solhälsningar
– Shouldermobility

Kunskap/ Styrkeövning:
– 15min Ropeclimbe

WOD FT 3 Rounds
– 30 Medball Clean
– 30 Boxjumps over
– 30 DU (90 SU)

Posta din tid som kommentar