Oct 2014

WOD 2014-10-19

Fokus:
Gymnastics

Dag i cykel: 4

Uppvärmning:
– Solhälsning
– Shouldermobility

Kunskap/ Styrkeövning:
– 5 x 3 Press, 3 Pushpress, 3 Pushjerk

WOD 8 min AMRAP
– 15 Boxjumps over
– 10 pullups

Posta din tid som kommentar