Sep 2014

WOD 2014-09-21

Fokus:
G,W,M

Uppvärmning:
– 400M RUN
– Shoulder Mobility

Kunskap/ Styrkeövning:
6×5 Back Squat (60%)

WOD 18MIN AMRAP
10 Wallballs
20 KB Swing (A)
10 Pistols

Posta din tid som kommentar