Sep 2014

WOD 2014-09-17

Fokus:
G

Uppvärmning:
– 400M RUN
– Shoulder Mobility

Kunskap/ Styrkeövning:
6 x 5 Snatch Deadlift 60%

WOD 5x FT “”Barbara””
20 Pull-ups
30 Push-ups
40 Sit-ups
50 Air Squats

Posta din tid till boxpeak.com