Sep 2014

WOD 2014-09-05

Fokus:
G,W,M

Uppvärmning:
– 400M RUN
– Shoulder Mobility

Kunskap/ Styrkeövning:
5-5-5-3-3-3 Deadlift 85%

WOD 4 x FT
10 Ringdips
20 KB Swing (A)
10 Pullups

Posta din tid som kommentar