Aug 2014

WOD 2014-08-13

Fokus:
G,W

Uppvärmning:
– 400M RUN
– Shoulder Mobility

Kunskap/ Styrkeövning:
– Medicine Ball Clean (50)

WOD 5 x FT
– 20 Sit-ups
– 20 Medicine Ball Clean

Posta din tid som kommentar