Här kommer lite info gällande vårterminen 2021, hos oss på Bålsta Dojo.⁠

Alla våra sporter kör igång med COVID-19 anpassad träning vecka 4. Varje sport i sig kommer att ha sin egen anpassning, mera om detta i en blog post och ett medlemsbrev senare i veckan.⁠

Den nya pandemilagen gör att vi har en begränsning på max 35 tränande i lokalen och det är väldigt viktigt att vi hjälps åt att hålla detta då överträdelse kan leda till böter eller nedstängning av vår verksamhet.⁠