Jun 2015

Ungdomsgradering

Undergårdagen var det sedvanliga gradring för ungdomaren och det delades ut streck på bältet till en del samt att det blev några ny agul och orange bälten till klubben. Stort grattis till alla duktiga ungdomar och ett stort tack till våra engagerande tränare som lägger ner ett fantastiskt arbete.