Vi är mycket glada att kunna välkomna Pierre Sverndal som ett tillskott i vår MMA verksamhet, Pierre har tränat med oss i klubben under flera års tid och varit aktiv inom både MMA och Muay Thai. Pierre är ett starkt tillskott till vår MMA verksamhet och kommer till sammans med Stefan Lennström och Jamal Skoog att hålla vårens MMA pass. Pierre och Stefan har under gårdagen gått igenom detalj planeringen för