Nu på tisdag börjar vi Crossfit passet med en micro föreläsning (15 min) om hur du kan bli en bättre i dina lyft genom att skapa rätt förutsättningar med bra hållning och aktivering av din bakre muskel kedja (posteriorchain). Vi tittar även på några enkla tekniker för att förbättra din hållning. Ta med papper och penna om du vill kunna anteckna det som sägs.