Då vi fortfarande har problem med att alla inte betalar sin träningsavgift och vi tycker att det är väldigt väldigt orättvist mot dig som faktiskt gör det så inför vi nya rutiner för registrering när man kommer ner till dojon. Du börjar med att boka dina pass via hemsidan eller vår app, när du kommer ner till dojon går du fram till datorn och prickar av dig för de pass