Välkommen till Bålsta Dojo’s nya hemsida, vi hoppas att du skall finna den tilltalande och informativ. Vi ha en del arbete kvar med den innan den är helt färdig men vi väljer ändå att släppa den i det skick som den är just nu så att du skall kunna ta del av den information som kan tänkas behövas för att din träning skall fungera optimalt. Det kommer att komma upp