Från och med måndagen den 15:e december så är det nytt schema för Athletics och Oly appassen, det innebär att alla klasser är 45min långa samt att det bara är ett pass Athletics per dag så glöm inte att boka i tid för att få din plats. Dessutom sä är det ny 13 platser till tisdagens Oly pass.