Den 9:e april kl 19.oo är det dags för Bålsta Dojos årsmöte, mötet hålls i dojon och vi håller till i loungen för att kunna använda oss av tvn för att visa material. Alla medlemmar är välkommna att deltaga men för att vara röstberättigad måste man vara fyllda 15 år samt har erlagt medlemsavgift. Varmt välkomna att delta på årtmötet..

Motioner till årsmötet skall vara inskickade till info@balstadojo.com senast den 4:e april.

Valberedningen hanteras av Kenny Lindberg via Facebook messenger, kenny.s.lindberg@gmail.com eller på mobil 070 448 75 84.

Agendan för årsmötet:

Dagordning
§1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTE

§2 MÖTETS UTLYSANDE

§3 FASTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

§4 FASTÄLLANDE AV DAGORDNING

§5 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH MÖTESSEKRETERARE

§6 VAL AV JUSTERARE

§7 GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSEN

§8 GODKÄNNANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

§9 ANSVARSFRIHET

§10 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ 2 ÅR

§11 VAL AV LEDAMÖTER SAMT SUPPLEANTER

§12 VAL AV REVISOR

§13 VAL AV VALBEREDNING

§14 INKOMMNA MOTIONER

§15 AVSLUTANDE AV ÅRSMÖTE