På önskemål så lägger vi till 2 open gymtider parallellt med det sena CrossFit passet 19:10-20:10 måndag till torsdag, opengym körs då på lyftarplatåerna och det är passet som har förturen till all utrustning som finns att tillgå. Vi provar detta några veckor framöver för att se hur det fungerar.