Apr 2015

Årsmöte

Bästa medlem
Tisdag den 28/4 är det dags för årsmöte för Bålsta Dojo, mötet kommer att äga rum mellan kl 19 – 19.30-ish i vår träningslokal.

lounge

Åsmötet är din chans som medlem att vara med och påverka hur klubben skall drivas det närmsta året eller att komma med ideer och synpunkter.

Har du ideer eller synpunkter som du vill att skall diskuteras under årsmötet så mailar du dina förslag till info@balstadojo.com. Ange årsmöte i ämnesraden.

Vill du vara med och landidera för en post i styrelsen så anmälder du ditt intresse till Mats på mats.w.lundqvist@gmail.com. Vi behöver någon som kan agera som revisor för 2015, samt att vi alltid är intresserade av att ha energiska medlemmar engagerade i styrelsen.

Det bjuds på kaffe och fika i anslutning till mötet, se dock till att vara på plats i tid då vi har för avseende att hålla mötet kort.