stefank

I morgon tisdag är den årsmöte i dojon kl 19.00 och en stund frammåt, det inne bär en del inskränkningar i träningsschemat för dagen.

17-18 Oly
18-19 BJJ Ungdomar
19 – ? Årsmöte
?-20-30 BJJ Sparring
20.30-21.30 MMA

Vi hoppas att se så många medlemmar som möjligt på årsmötet, klubben bjuder på fika till de som kommer och deltager.