Den 6:e mars kl 19.oo är det dags för Bålsta Dojos årsmöte, mötet hålls i dojon och vi håller till i loungen för att kunna använda oss av tvn för att visa material. Alla medlemmar som är fyllda 15 år samt har erlagt medlemsavgift är välkomna att deltaga.

Motioner till styrelsen skall vara inskickade till info@balstadojo.com senast den 1:e mars.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller vi ll nominera någon till styrelsen anmäl ditt intresse till Kenny Lindberg via Facebook messenger, kenny.s.lindberg@gmail.com eller på mobil 070 448 75 84.

Agendan för årsmötet:

Dagordning
§1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTE

§2 MÖTETS UTLYSANDE

§3 FASTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

§4 FASTÄLLANDE AV DAGORDNING

§5 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH MÖTESSEKRETERARE

§6 VAL AV JUSTERARE

§7 GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSEN

§8 GODKÄNNANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

§9 ANSVARSFRIHET

§10 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ 2 ÅR

  • Ordörande har 1 år kvar på sin nuvarande period

§11 VAL AV LEDAMÖTER SAMT SUPPLEANTER

§12 VAL AV REVISOR

§13 VAL AV VALBEREDNING

§14 ÖVRIGA FRÅGOR

  • Fastläggande av Strategisk målbild för Bålsta Dojo

§16 AVTACKNING AVGÅENDE STYRELSEMEDLEMMAR

§16 AVSLUTANDE AV ÅRSMÖTE