Apr 2020

Årsmöte

Under föreningens årsmöte för 2019 gavs styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, revisorern hade inga anmärkningar och styrelsen är nu vald. 

Årsmötet var relativt välbesökt och ordförande Lars-Olof Allerhed valdes till mötet ordförande och tog oss igenom alla punkter med van hand. Verksamhetsberättelsen godkändes och vi konstaterade att renoveringen som genomfördes under juluppehållet påverkade oss en del i början på verksamhetsåret 2020 men att det ändå var en bra investering. Revisorern hade inga anmärkningar på hur ekonomin har skötts och efter detta gav årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för 2019.. Nästa punkt var val av styrelseledamöter och valberedningen gav sina förslag och dessa accepterades av årsmötet. Lise Pedersen avtackades med blommor för sin tid och sitt engagemang i styrelsen. Omval skedde av Stefan Lännström (kassör), Viktor Bergendorff (sekreterare), Alan Leyton (suppleant). Ny invalda i styrelsen från 2020 är Neil Leyton och Elias Hedbäck båda suppleanter.

Styrelsen tackar för förtroendet att leda vår förening ytterligare framåt och kommer att ha styrelsemöten varannan månad under året utöver dagliga samtal och mailkontakt gällande verksamheten.