Feb 2016

Årsmöte 2016

k3

Nu på tisdag kl 19.00 – 19.30 är det dags för årsmöte.

På agendan står val av ny styrelse, alla poster förutom ordförande som är vald på 2 år fram till 2016 skall väljas om. Förutom detta så står ny medlemsavgift för vuxna och ett förtydligande om medlemsavgiften för undgomar på agendan. Är du intresserad av en post i styrelsen eller vill ha med någon annan information till agendan så mailar du info@balstadojo.com.

Styrelsen